AVGj | O soportal do audiovisual galego - culturagalega.org Páxina principal do Soportal do Audiovisual Galego Páxina oficial do Consello da Cultura Galega


HISTORIA DO CINE GALEGO (1896-1979)

2. Periodificación.

Para un estudio deste tipo será axeitado establecer unha correcta cronoloxía. Para discernir entre as distintas etapas nas que se pode dividir a historia do cine galego tentouse fixar os limiares dos distintos elos temporais para que agrupasen o maior número de características comúns. Os elos da historia do cine galego poden quedar establecidos do distinto xeito:


1895 > Invención do cine polos Irmáns Lumiere.
1897 <Os pioneiros> 1904
1897 > Primeira película galega
1905 <O cine mudo> 1930
1910 > Primeira película de José Gil
1915 > Primeira película de ficción (da que se ten novas) de Galicia
1927 > Invención do cine sonoro
1931 <O cine na República> 1936
1934 > Primeira película sonora de Galicia
1935 > Última película de José Gil
1937 <O cine na Dictadura> 1970
1937 > Exilio de Carlos Velo e José Suárez
1971 <O cine afeccionado> 1979
1971 > Vólvese a facer cine despois de trinta anos de silencio.
1973 > Xornadas de cine de Ourense
1974 > Primeira película galega en formato profesional
1980 > Primeiro longametraxe de ficción do cine en Galicia

 
||| AVG ||| O soportal do Audiovisual Galego................{ culturagalega.org }
       
Información
Novas
Reportaxes
Documentos
Certames
Boletíns
Profesionais
Todos
Actores
Directores
Guionistas
Productores
Entidades
Catálogo
Produccións
Extras
Videos
Zona fan
Historia
Profesionais
Inclusión en AVG
Para profesionais
Avisanos
Créditos
Correo