O Instituto Padre Sarmiento abre as visitas guiadas ao seu importante patrimonio histórico

As visitas organizaranse nas semanas de grandes conmemoracións

O Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, sito no Pazo de San Roque, en Santiago de Compostela atesoura un importante legado de obxectos arqueolóxicos, históricos e artísticos, que van desde ídolos megalíticos, coma os de Argalo, ata pezas como as esculturas de Francisco Asorey ou Xosé Eiroa, canda importantes pezas etnográficos. Agora inaugurou un programa de divulgación que permitirá, a través de visitas guiadas, coñecer este patrimonio. Faranse a coincidir con semanas de conmemoración cultural: o Día de Rosalía de Castro (23/02/2022), o Día das Letras Galegas (17/05/2022), o Día Internacional da Heráldica (10/06/2022), o Día de San Roque (16/08/2022), o Día do Seminario de Estudos Galegos (12/10/2022), o “Día Internacional do Patrimonio Mundial” (16/11/2022), o “Día do Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento” (30/11/2022) ou o “Día do Padre Sarmiento” (7/12/2022). As visitas, limitadas a quince persoas e en quenda de mañá, contarán sempre cun convidado que realizará a introdución temática. Cómpre inscribirse no correo: divulgacion@iegps.csic.es.