Cultura volve xuntar aos novos creadores na Cidade da Cultura

Os participantes poderán ser elexidos para realizar unha intervención nas Torres Hedjuk

Estudantes e licenciados en Belas Artes (ou afíns) entre 1978 e 1995, que demostren ter unha traxectoria ou un proxecto artístico. Este é o perfil que deberán ter os 70 participantes no III Encontro de Artistas Novos. Unha exeriencia que coordina Rafael Doctor e que busca que novos creadores convivan nun espazo como a cidade da cultura con críticos, comisarios ou seguires e arte. Nesta ocasión participarán Nuria Güell, Rogelio López Cuenca, Carme Nogueira ou Fernando Sánchez Castillo. Cada un dos participantes fará unhap resentación do seu traballo. A novidade consiste en que algún artista pode ser elexido para realizar unha intervnción artística nas TOrres Hedjuk. A cita terá lugar do 9 ao 13 de setembro.

Dosier do III Encontro de Artistas Novos.