Galaxia reedita textos referenciais de Nós

Incorpora dez obras dos autores fundamentais da xeración

Galaxia vén de reeditar dez obras de autores clásicos da xeración Nós na colección "Nós Biblioteca". Entre os títulos, están algúns dos textos clásicos que definiron o pensamento e os intereses de moitos dos membros da xeración. Por exemplo, a Teoría do nacionalismo galego de Vicente Risco ou Co pensamento na patria, de Antón Villar Ponte, unha escolma dos seus artigos. A colección inclúe tres textos de Ramón Otero Pedrayo: as novelas O señorito da Reboraina e Entre a vendima e a castañeira, así como o ensaio Polos vieiros da saudade. De Antonio Losada Diéguez ofrécese tamén unha escolma de textos entre 1900 e 1929: O esquecido mentor de Nós e así ata completar dez títulos.