O Centro Galego de Artes da Imaxe remata “Fóra de serie” un programa no que achega curtametraxes galegas con “Chamábanlle Feans” de Omar Rabuñal.
Luns 28 na sede do CGAI, Duran Loriga, 10 baixo. A Coruña. Ás 20:30 horas.

CGAI con curta