Búscase intervención artística para o Campus Auga de Ourense

A Universidade de Vigo abre unha convocatoria pública para a creación dunha peza de técnica libre

Espazo designado para a intervención artística
Espazo designado para a intervención artística
A coincidir coa celebración este ano do 50 aniversario do campus de Ourense, a Universidade de Vigo ven de abrir a convocatoria do Concurso de intervención artística Campus Auga 2024. Por medio deste procedemento elixirase unha obra que pasará a colocarse nunha das paredes laterais exteriores do edificio do Campus Auga, o proxecto de especialización da Universidade no campus de Ourense. O premio terá unha dotación de 5.000 euros e a técnica utilizada será libre, quedando aberta a calquera tipo de manifestación artística (graffiti, pintura mural, intervención escultórica, etc.). O xurado valorará os seguintes aspectos: a conexión co entorno no que se plasmará o traballo, a interacción co edificio do que formará parte e a utilización de materiais que contribúan á sustentabilidade medioambiental.

Pode participar neste certame calquera persoa maior de idade, de xeito individual ou en grupo. Cada participante presentará unha única obra orixinal que non fose galardoada en ningún outro concurso. O prazo de presentación dos traballos abrangue dende o 4 de xullo ata o 30 de setembro de 2024 ás 23.59 horas (hora peninsular española). Un xurado avaliará os traballos presentados e concederase un único premio. A Vicerreitoría do Campus de Ourense facilitará os materiais e as estruturas necesarias para levar a cabo o traballo, segundo o que figura na memoria presentada pola persoa gañadora. O prazo de realización efectiva do traballo, requisito indispensable para recibir o premio, rematará o 30 de novembro deste ano.