Quiosco: Madrygal 23

A revista de estudos galegos feita en Madrid achega case 500 páxinas de contidos

Madrygal. Revista de estudios gallegos acaba de publicar na rede todos os contidos do seu número 23. O novo volume deste anuario achega case cincocentas páxinas de contidos sobre a nosa cultura, a incluír textos de narrativa e teatro, recensións, unha entrevista con Rosario Álvarez, presidenta do Consello da Cultura Galega, crónicas e estudos sobre historia, lingua ou literatura. Xesús Alonso Montero, Ramón Mariño Paz, Xosé Manuel Sánchez Rei ou Rosario Valdés Blanco-Rajoy son algúns dos nomes que asinan contidos nesta entrega.

En canto a contidos abórdanse cuestións como a figura do trovador Múnio Fernandes de Mirapeixe, as fortalezas medievais na contorna de Santo Estevo de Ribas de Sil, actitudes e prexuízos cara ás variedades estándar de galego e español no contexto educativo ou o universo feminino nas Cantigas de Santa María entre moitos outros temas.