María Solar, Ledicia Costas e Fran Alonso escriben para UNICEF un relato sobre a pandemia

Numerosos actores do país participan na lectura do relato

Numerosos actores do país participan na lectura do relato
Ilustración de Contaxio por Leandro Lamas.
María Solar, Ledicia Costas e Fran Alonso son as autoras de Contaxio, un conto colaborativo promovido por UNICEF e a actriz Lucía Regueiro, de UNICEF Comité Galicia. Ilustrado por Leandro Lamas, o texto explica como se sente a palabra "contaxio" e como é a súa relación con outras palabras como "medo", "inxustiza" ou "pobreza", pero tamén as oprotunidades que lle ofrecerán outras, como "vacina", "medicina" ou "investigación". Para a versión sonora de Contaxio, contouse coas voces dos actores Xúlio Abonjo, Miguel Canalejo, Monti Castiñeiras, Isabel Naveira, Federico Pérez, Beatriz Serén, María Vázquez e a propia Lucía Regueiro.