Publícanse as bases do Fondo de proxectos culturais do plan de reactivación da Xunta

Pódense enviar proxectos ata o 31 de xullo

Tras un seminario de presentación por parte da Consellería de Cultura e Turismo este pasado sábado, hoxe á mañá públicáronse no web da Dirección Xeral de Política Lingüística as bases do "Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 21", a ferramenta coa que a Xunta quere inxectar "liquidez" aos profesionais do sector cultural dentro do plan de reactivación xa presentado. O Fondo ten unha contía "inicial" de 1,5 millóns de euros, que se detraen da partida prevista no orzamento 2020 de Política Lingüística para as campañas de normalización lingüística de todo o ano, e que tiña asignados 1.796.400 euros. Os proxectos poden ser remitidos desde hoxe ata o 31 de xullo, e deberán ser realizados antes de final de ano. A convocatoria comprende a adquisición de contidos para seren emitidos e difundidos a través das canles oficiais da Consellería de Cultura ou noutros medios de comunicación que a entidade dispoña, e polo tanto supoñen a cesión en exclusiva á Xunta de todos os dereitos do produto presentado. Os proxectos poden ter unha contía máxima de 10.000 euros no caso de empresas, cooperativas ou entidades privadas sen ánimo de lucro que conten con empregados ou de 4.000 euros no caso dos autónomos.

Precisamente, Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística, salientou na presentación do seminario a importancia de que os proxectos teñan un orzamento "axustado a mercado". "A Xunta non vai negociar os orzamentos presentados", sinalou García, "todos aqueles que a comisión non considere axeitados por diferentes cuestións, entre eles o orzamento, serán devoltos". Ao seren adquisicións, a resolución dos proxectos vaise ir publicando periodicamente, como mínimo unha vez ao mes, ata o 15 de setembro de 2020. Un proceso que o secretario xeral asegurou que sería o máis rápido posible para facilitar "a liquidez" para os profesionais.

Na convocatoria, Política Lingüística estableceu diferentes modalidades para valoración: "Música, artes escénicas e audiovisual", "Dinamización da lingua galega, do patrimoniocultural e de proxectos editoriais, literarios e expositivos", "Xacobeo, turismo, xeografía, paisaxe, gastronomía, usos e costumes sociais". Os fíos condutores dos contidos deben ir en relación aos "eixes de acción estratéxica da Consellería de Cultura e Turismo". A lingua "vehicular" dos proxectos debe ser o galego, aínda que poidan incluír versións noutras linguas. Os proxectos poden presentarse en formato "presencial/material e/ou dixital", e deben ser creacións orixinais, "culturais ou artísticas en formato material, como pezas musicais, teatrais ou espectáculos" ou outros bens culturais en formato material ou dixital (libros, discos, películas, pintura, escultura, etc.".

No caso de que os produtos aceptados sexan "susceptibles de exhibición ou difusión pública inmediata (dixital)", a Xunta "axilizará" a tramitación do expediente para tentar pagar canto antes. Naqueles outros proxectos presenciais ou que para seren executados dependan da regulación excepcional da COVID-19, a Xunta "requerirá á persoa solicitante que realice as adaptacións necesarias para garantir a viabilidade do proxecto e a súa difusión pública".