Anteriores directores propoñen maior autonomía para o Centro Dramático Galego

Piden máis equilibrio entre os requisitos legais e as decisións artísticas

Nunha carta aberta ao Presidente da Xunta, catro antigos directores do Centro Dramático Galego, Eduardo Alonso, Cristina Domínguez Dapena, Manuel Guede Oliva e Damián Villalaín, alertan de que "a aplicación mecánica ao CDG das novas lexislacións sobre función pública e contratos de estado, unida a uns orzamentos precisados de urxente incremento, está a ter consecuencias moi negativas para o funcionamento do CDG". Como exemplo, os profesionais sinalan o controvertido proceso de contratación do elenco das montaxes a través de convocatoria pública. Esta situación está a ser problemática "para a proxección social do CDG e mesmo para a atracción de talento". Os anteriores directores propoñen que se estuden novas fórmulas xurídicas, como "fundacións e sociedades anónimas" que faciliten que o Centro Dramático atope " un equilibrio entre a xestión administrativa e as decisións artísticas".