A economía do medio ambiente a debate nun libro do Consello da Cultura Galega

Economizando

Durante o mes de maio o Consello da Cultura Galega organizou en Santiago un congreso sobre a situación do medio ambiente e a influencia social. Agora, as actas dese congreso forman parte do libro "Economía ambiental e Sociedade" que hoxe se presenta no paraninfo da Universidade de Vigo.

Presentación e xéneseAs doce da mañá, o paraninfo da Universidade de Vigo celebrará o acto de presentación do libro "Economía ambiental e Sociedade". Unha publicación elaborada pola Sección de Ciencia, Tecnoloxía e Sociedade do Consello da Cultura Galega.
O acto contará coa presencia de Albino Prada Blanco e María Xose Vázquez, do departamento de Economía Aplicada da Universidade de Vigo, que son os coordinadores do volume presentado.

Camiños e relatorios
A relación entre a conservación do medio ambietne e o custo das actuacións de intervención no medio, e o legado e a destrucción do patrimonio de xeración en xeración son algunhas das consideracións que se abordan nesta publicación. Un volume que recolle os debates que se produciron no congreso que se celebrou no mes de maio.


Obxectivo


Os coordinadores do volume, Albino Prada e María Xosé Vázquez abordaron que o cometido principal que planou sobre estas actuacións era o de difundir os camiños ós que se enfrontan os economistas, que nos últimos anos se foron concienciando no medioambiente, deixando entrever nos seus cálculos a economía medioambiental.