A RAG publica as dúas primeiras antoloxías das Irmandades da Fala

Os volumes están dedicados a teatro e mais a oratoria e prosa non ficcional

Unha nova colección Antoloxías da Academia acolle os dous primeiros volumes que a Real Academia Galega lle dedica ás Irmandades da Fala co gallo do centenario desta entidade. Henrique Monteagudo correu coa edición de Irmandades da Fala: oratoria e prosa non ficcional. Antoloxía, mentres Laura Tato Fontaíña se encargou de O teatro nas Irmandades da Fala, que se presentaron onte ao público na sede da RAG na Coruña. Segundo destacou Monteagudo, "os persoeiros das Irmandades son tamén os fundadores da prosa galega moderna, o que practicamente equivale a dicir do galego culto dos nosos días", mentres Tato Fontaíña apunta o papel renovador do colectivo no campo escénico. "Cumpría representar obras que non se desenvolvesen en ambientes rurais e que os seus protagonistas fosen das clases media ou alta para desvincular a utilización da lingua das clases populares e demostrar que o galego era válido para toda a sociedade e todos os rexistros", sinala. A serie completarase cunha antoloxía poética, a cargo de Xosé Ramón Pena, e outra de narrativa editada por Ramón Nicolás.