Traxedias contemporáneas

O CDG actualiza na súa última produción o mito bíblico de Salomé

Nun país irreal, Galilea, un dirixente político (Herodes Antipas interpretado por Pepe Penabade) vive obsesionado pola súa sobriña Salomé (María Mera) que, á súa vez, está namorada de Iokannaán, desencadeando unha sanguenta traxedia. A historia bíblica reescrita por Oscar Wilde serve a Carlos Santiago para presentar unha aposta contemporánea, sentando a todos os protagonistas á unha gran mesa regada de alcohol e de excesos. Salomé é a última produción do Centro Dramático Galego que chega o venres 26 ao Salón Teatro (21:00 horas) e que marca o inicio da etapa de Blanca Cendán á fronte da unidade de produción de Agadic.